Hopp til hovedinnhold

Skoleportalen

Illustrasjon som viser Logoen til NDLA og ordet prateroboter

Prateroboter i NDLA - KI for elevar og lærarar

NDLA har laga ei tilrettelagt og sikker KI-teneste for bruk i skulane våre. Tenesta er ein praterobot tilsvarande det mange kjenner frå ChatGPT, MyAI i Snapchat og BingChat.  Den er tilgjengeleg for elevar og tilsette gjennom Min NDLA.