Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer

 

  • Ikkje del sensitiv informasjon.
  • Ikkje bruk denne tenesta til å vurdere elevarbeid.
  • Ikkje bruk tenesta som plagiatkontroll.
  • Ha ei kritisk haldning til svara du får frå denne tenesta. Ikkje ta alt prateroboten seier, for god fisk! Språkmodellen produserer tekst ut frå mønstergjenkjenning og sannsynsrekning. Han gjer ingen vurderingar knytte til rett eller gale, sant eller usant.